Потърси член

За да намерите член на BNI, въведете възможно най-много информация и изберете "Търсене".
Забележка: Моля, имайте предвид, че търсенето се осъществява на англ. език

The Latest From BNI

    Ajax loader image
Newsletter

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате безценни съвети за успешни срещи, презентации пред публика и развитие на бизнеса.

Please enter your email address