Your browser is not supported. Please use IE 8 or above.

Bulgaria

Local Business - Global Network ®

Променяме начина, по който светът прави бизнес

Ръст на бизнеса с 20, 30 или 50%?

А защо не и повече? Много от членовете ни успяват!

BNI предостявя на своите членове структурирана и позитивна програма за маркетинг чрез бизнес препоръки (от уста на уста) – доказано най-ефективния начин за привличане на клиенти.

Маркетинговата програма на BNI е изградена на принципа "Givers Gain" - повече печелиш, когато помагаш на другите да печелят.

Членството в BNI дружество е равносилно на търговски екип от 35 и повече професионалисти, който активно и постоянно предлага вашите продукти и/или услуги. От своя страна вие представлявате бизнеса на останалите членове на вашето BNI дружество. Аз ще ти помогна, ти ще ми помогнеш, и всички ще спечелят повече.

Във всяко BNI Дружество членува само един представител от всяка специализирана професионална или бизнес област, които изграждат дългосрочни отношения на доверие и споделят идеи, контакти, възможности и най-важното, бизнес препоръки.

https://www.facebook.com/bnibulgaria/ BNI

Copyright BNI. All Rights Reserved. All company names, product names logos included here may be registered trademarks or service marks of their respective owners.