Your browser is not supported. Please use IE 8 or above.

Bulgaria

Local Business - Global Network ®

BNI - The World's Largest Referral Organization

Етичен кодекс

1. Ще предоставям качествени продукти или услуги на обявената от мен цена.

2. Ще бъда честен с членовете на BNI и с клиенти по тяхна препоръка.

3. Ще изграждам добро име и доверие сред членовете и препоръчаните ми от тях клиенти.

4. Ще предприема всички необходимите действия след получаване на  препоръка.

5. Ще бъда позитивен и отзивчив.

6. Ще се придържам към най-високите етични стандарти на моята професия (професионалните стандарти описани в официални правила за поведение имат приоритет). 

Общи търговски условия в сила от 12.10.2015

https://www.facebook.com/bnibulgaria/ BNI

Copyright BNI. All Rights Reserved. All company names, product names logos included here may be registered trademarks or service marks of their respective owners.